Dopuna sa penom 1000 ml

SKU: 400013Categories:
  • Ima kapacitet od 1000 ml
  • Nova pumpa za penu dolazi sa svakim kertridžom
  • Proizvod je higjenski
  • Nako što se kertridž isprazni, može da se odloži sa pumpom i ugraditi novi
  • U kutiji se nalaze 4 kertridža

Izdvajamo

Nova pumpa za penu dolazi sa svakim kertridžom. Nako što se kertridž isprazni, može da se odloži sa pumpom i ugraditi novi.