Cenovnik usluga dostave

Masa pošiljke [ kg ] Cena bez PDV-a [ din ] Cena sa PDV-om [ din ]
do 0,5 250,00 300,00
0,51 – 1 300,00 360,00
1,01 – 2 333,33 400,00
2,01 – 5 458,33 560,00
5,01 – 10 575,00 690,00
10,01 – 20 825,00 990,00
20,01 – 30 1.000,00 1.200,00
30,01 – 50 1.300,00 1.560,00

Za sve pošiljke mase preko 50 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 25 dinara bez PDV-a, odnosno 30 dinara sa PDV-om.

Posebne usluge

 • Za označenu vrednost na pošiljci naplaćuje se 0,83% od naznačene vrednosti pored standardnog cenovnika, a minimalno 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.
 • Za sve otkupne pošiljke naplaćuje se 0,83% od iznosa otkupnine, a minimalno 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.
 • Povrat potpisane otpremnice 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.
 • Povrat plaćenog odgovora 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.
 • Lična isporuka sa povratnicom 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.
 • SMS poruka 12,50 dinara bez PDV-a, odnosno 15 dinara sa PDV-om.

Cenovnik usluge dan za dan

Masa pošiljke [ kg ] Cena bez PDV-a [ din ] Cena sa PDV-om [ din ]
do 0,5 458,33 550,00
0,51 – 2 541,66 650,00
2,01 – 5 625,00 750,00
5,01 – 10 791,66 950,00
10,01 – 20 1.000,00 1.200,00
20,01 – 30 1.250,00 1.500,00
30,01 – 50 2.083,33 2.500,00
 • Za pakete i pošiljke velikih gabarita primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine paketa/pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati težinom paketa/pošiljke u kilogramima.
 • Za navedene pošiljke zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koji paket/pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase paketa/pošiljke.
 • Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke.
 • Za pakete i pošiljke koje zahtevaju izdvojeno rukovanje (paketi teži od 32kg, pakete čija jedna od dimenzija prelazi 1,2m, pakete koji nisu zapakovani u kartonsku ambalažu i koji zahtevaju posebnu manipulaciju) standarda cena dostave se uvećava za 50%.
 • Cene iz cenovnika su iskazane sa uključenim dodatkom za gorivo (20%) koji se na fakturi iskazuje kao zasebna stavka.
 • Za dodatne informacije pozvati 062 201 100